درخواست مادر سهیل عربی از تمامی پدران و مادران زندانیان سیاسی و مردم برای حمایت از زندانیان سیاسی/ هیچکس نمی تواند جلوی ما را که فرزندانمان را به اسارت گرفته اند بگیردصحبتهای خانم فرنگیس مظلوم در آدرس زیر
https://www.youtube.com/watch?v=ydkCyZzpFVY

هیچکس نمی تواند جلوی ما را که فرزندانمان را به اسارت گرفته اند بگیرد

خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی که هم اکنون در اعتصاب غذاست طی صحبتهایی از خانواده های زندانیان سیاسی خواست که در حمایت از فرزندان شان به اعتراض به این وضعیت بلند شوند.
خانم مظلوم در سخنان خود می گوید که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی گمنام هم اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس هستند و سالیان است در این زندان در سختی و زجر هستندو
وی که خود نیز به دلیل اعتصاب غذای فرزندش وضعیت سختی دارد از طرف #گلرخ_ایرایی ، از خانواده های زندانیان سیاسی می خواهد که ساکت نمانند.
وی از همه مادران و پدران زندانیان سیاسی می خواهد که همه دست به دست هم بدهند و صدای فرزندانشان باشد. عکس فرزندانشان را در دستانشان بگیرند و خواهان آزادی فرزندانشان بشوند.
خانم فرنگیس مظلوم به خانواده ها می گوید:« عزیزان من نترسید. فکر می کنید که وضع بدتر می شود. بخدا بدتر نمی شود. ما صاحب اختیاریم. فرزندانمان زندانی هستند. ما حق اعتراض داریم و نمی توانند با ما کاری داشته باشند. همه مردم پشت ما هستند. التماس میکنم که بچه هایمان را رها نکنید. من نگران تک تک بچه ها هستم. سهیل پسر شماست و فرزندان شما فرزندان من هستند. اگر ما چهار روز جلوی اوین تحصن کنیم مجبورند که فرزندانمان را آزاد کنند».

وی به عنوان مادر تمام زندانیان از همه می خواهد که از زندانیان حمایت کنند.
وی به عنوان نماینده از طرف پدران و مادران می گوید: «من از پسرم و خودم گذشتم بخاطر همه. من از سهیل یاد گرفتم. بعنوان یک مادر دلسوخته از همه می خواهم نترسید. اگر بترسیم بیشتر به جان فرزندانمان می افتند. اگر همه متحد شویم هیچکس نمی تواند جلوی ما را بگیرد. هیچکس نمی تواند جلوی ما را که فرزندانمان را به اسارت گرفته اند بگیرد».