تجمع اعتراضی مردم در مخالفت با تقسیم شهرستان کازرون


پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۸ مارس ۲۰۱۸

ظهر روز پنج شنبه 17 اسفند، جمعی از اهالی شهرستان کازرون در اعتراض و مخالفت با تقسیم شهرستان مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی کردند و خواستار حفظ یک‌پارچگی و انسجام شهرستان شدند.
برپایه گزارش فارس، این تجمعات همزمان با معارفه سرپرست جدید فرمانداری کازرون بود و مردم این شهرستان نسبت به انتخاب فرد غیربومی به عنوان فرماندار نیز شعارهایی اعتراضی سر دادند و خواستار انتصاب فرماندار بومی برای این شهرستان شدند.