ادامه اعتراضات صدها کشاورز ورزنه باتجمع در حاشیه پل خواجو وراهپیمایی به طرف شرکت آب منطقه ای اصفهان


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۷ مارس ۲۰۱۸

روز چهارشنبه 16 اسفند، صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه بدنبال تجمع در حاشیه پل خواجو دست به راهپیمایی بطرف شرکت آب منطقه ای اصفهان زدند.
برپایه گزارش صدا و سیما، حدود 400 نفر از کشاورزان بخش ورزنه اصفهان با تجمع در حاشیه پل خواجو و در دست داشتن دست نوشته هایی با عنوان ما حق آبه داران وکشاورزان شرق اصفهان خواهان حق آبه به یغما رفته خود هستیم،اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند.
معترضان تاکید کردند حق آبه شان از طریق جاری شدن آب در زاینده رود برای آبیاری مزارع کشاورزی تامین شود.
پس از تجمع یک ساعته ،کشاورزان معترض به سمت شرکت آب منطقه ای اصفهان در ضلع جنوبی پل خواجو حرکت کردند.