جهانگیری عازم بغداد شد

ایلنا
اسحاق جهانگیری ظهر امروز تهران برای انجام سفری سه روزه به مقصد بغداد ترک کرد.

محمدجواد ظریف و ولی‌الله سیف، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی جهانگیری را در این سفر همراهی می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در راس هیاتی اقتصادی و سیاسی که تعدادی از تجار و بازرگانان بخش دولتی و خصوصی نیز همراهی‌اش می کنند به بغداد سفر کرد تا ضمن انجام گفت‌وگوهای دوجانبه با مقامات این کشور در جریان امضا سند ۱۰ بندی تجاری و اقتصادی مقامات عالی رتبه ایران و عراق نیز حضور داشته باشد.