تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت 10 ماه حقوق


سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۶ مارس ۲۰۱۸


بامداد روز سه شنبه پانزدهم اسفندماه،کارگران خدماتی شهرداری خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت 10ماه حقوق دست به تجمع مقابل شورای شهرزدند.
به گزارش فارس، کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر با در دست گرفتن دست‌نوشته های مختلف نسبت به عدم دریافت حقوق اعتراض کردند.
این کارگران عنوان کرده‌اند که ۱۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.