آخرین اخبار از 6 بازداشتی تجمع روز شنبه جوانان متقاضی کار مقابل کشت وصنعت کارون


سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۶ مارس ۲۰۱۸


روز شنبه 12 اسفند پس از تجمع جوانان روستاهای حاجات و عبدعون و دهنو باقر در مقابل کشت و صنعت کارون در اعتراض به بیکاری، پلیس گارد ویژه به صورت وحشیانه و با زدن گاز اشک آور و تیر اندازی هوایی به سوی جوانان بیکار به آنان حمله کرد و آنها را متفرق نمود وسپس راههای ورود و خروج این روستاها توسط این نیروها بسته شد.
در این حمله وحشیانه شش نفر از جوانان این روستاها به نامهای حسن کثیرفرحانی، قاسم جمیلی ،حسن سعدی وآقای حوشی و سامی نیسی و آقای نیسی بازداشت شدند.
خبر ارسالی یکی از جوانان بیکار روستاهای حاجات و عبدعون و دهنو باقر به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون وضعیت کارگران بازداشتی در مقابل کشت وصنعت کارون:
بازداشتیها حسن کثیرفرحانی، قاسم جمیلی ،حسن سعدی وآقای حوشی و سامی نیسی و آقای نیسی بعد از گذشت سه روز در زندان هستند و به خانواده ها اجازه ملاقات و یا تماس نمیدهند .
در سه روز اول در اداره اطلاعات شهر نگهداری شدند و بعدش به اداره آگاهی بردند وبعد از آن به زندان انتقالشون دادند.
خانواده های این جوانان بیکار فوق العاده نگران هستند چون هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندانشان ندارند.
در این درگیری در مقابل کشت و صنعت کارون یک کارگر نیز از ناحیه کتف زخمی شده است که به نادرست این حادثه را به گردن این جوانهای بیگناه که فقط برای بیکاریشان اعتراض کرده بودند ،انداخته اند.
لازم به ذکر است یادآوری شود در روز شنبه 12 اسفند پس از تجمع جوانان روستاهای حاجات و عبدعون و دهنو باقر در مقابل کشت و صنعت کارون در اعتراض به بیکاری، پلیس گارد ویژه به صورت وحشیانه و با زدن گاز اشک اور و تیر اندازی هوای به سوی جوانان بیکار به آنان حمله کرد و آنها را متفرق نمود وسپس راههای ورود و خروج این روستاها توسط این نیروها بسته شد.
در این حمله وحشیانه شش نفر از جوانان این روستاها به نامهای حسن کثیرفرحانی، قاسم جمیلی ،حسن سعدی واقای حوشی و سامی نیسی و اقای نیسی بازداشت شدند.