تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای آزادی کارگران بازداشت شده

ایلنا
تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، صبح امروز سه شنبه با تجمع مقابل استانداری خوزستان، خواهان آزادی کارگران بازداشتی این شرکت شدند.

امروز صبح 15 اسفند تعداد کثیری از کارگران شرکت فولاد اهواز طی یک حرکت اعتراضی با سر دادن شعارهایی از قبیل " نیروی انتظامی ما کارگریم نه اوباش" اعتراض خود را سردادند.

خون میرزایی، فرماندار اهواز نیز جهت گزارشی در خصوص روند آزادی کارگران بازداشت شده، در بین معترضین حضور پیدا کرد.

شایان ذکر است که شرکت ملی فولاد اهواز نزدیک به دو سال درگیر مشکلات مالی شدیدی شده و در این بین تعداد زیادی از کارگران این شرکت، معلق و حقوق معوق بسیاری بر زمین مانده است.