سخنگوی دولت: تشکیک رسانه ها در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است

(تیتر از جنگ خبر)
ایسنا
محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اهالی رسانه ... گفت: به نظرم این قابل پیگیری است که رسانه‌ای بیاید و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک می‌کند و البته این رسانه که می گویم و از آن نام نمی برم نیز ادعایش به انقلابی گری است و صدایش در این زمینه هم بلند است اما عادت به سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع کشور و لجن پراکنی دارد که من حتی میلی به پرداختن به این رسانه و کارهایی که کرده ندارم و وقت این جلسه را به آن اختصاص نمی‌دهم.
...
نوبخت با بیان اینکه ما کاستی‌هایی داریم اما چرا رسانه‌ای که زبانش در انقلابیگری دراز است و از دهانش بیرون زده است، و نیز برخی دیگر مدام تکرار می‌کنند که اقتصاد ما خراب است، گفت: اینکه مدام می گویند وضع ما درست نیست، دقیقا همان کاری که ترامپ می‌کند و می‌گوید کار ایران تمام است، اینها تکرار همان حرفهای ترامپ است، حال شاید به خیال خودشان دولت را می زنند اما در واقع نظام را زیر سوال می برند.