جهانگیری: آنچه باید باعث نگرانی ما باشد خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا/ ایسنا
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: نباید از نقد و اعتراض مردم نگران شد، باید اعتراض مردم را شنید و در گام بعد برای این اعتراض ها راهکار ارائه و آن را حل کرد.

اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور گفت: اتفاقات دی ماه 96 هم خسارات و هم منافعی داشت همه شخصیت‌های سیاسی حتی از کسانی که انتظار نمی‌رفت بیان کردند که اعتراض حق مردم است البته در برخی اعتراضات حرفهای بی ربطی زده شد که برای ما قبل قبول نبود، اما همه به این نتیجه رسیدند که باید صحبت مردم را شنید. آنچه ما را بایدنگران می‌کند نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است، بنابراین نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت و خشم تبدیل شود . هنر ما باید این باشد که به اعتراض مردم پاسخ دهیم. من به دبیرخانه دولت هم ماموریت دادم که کار قانونمندی برای پاسخگویی دولت به اعتراضات قانونی مردم انجام شود و دولت مکلف باشد پاسخ اعتراضات را بدهد.

وی افزود: باید اعتراض مردم را شنید و در گام بعد باید برای این اعتراض ها راهکار ارائه و آن را حل کرد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: به دبیرخانه دولت ماموریت داده شد تا اعتراض ها را به رسمیت بشناسند ولی باید برای جلوگیری از آن با نهادهای مدنی، احزاب و مردم گفت وگو کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: همه راه حل های مشکلات مردم، تکنیکی نیست ولی امروز حل مسائل کشور سیاسی است.

وی همچنین تنها راه حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ابرچالش های کشور را گفت وگوی سیاسی دانست و گفت: باید همه پای کار باشند و به همین دلیل باید گفت وگو در کشور جاری و ساری شود و فرمانداران و استانداران باید موضوع گفت و گو را در دستور کار قرار دهند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که باید به خواسته مردم توجه کرد، خاطرنشان کرد: در انتخابات هرکسی حرفی می زد ولی مردم به روش مشخصی رای دادند.

جهانگیری افزود: نباید برخی افراد کارهایی کنند که مردم فکر کنند دیگر حتی نمی توانند خواسته های خود را در انتخابات پیگیری کنند.


....