شهروند ایرانی طی عملیات ویژه در گرجستان دستگیر شد

اسپوتنیک
در چارچوب عملیات ویژه پلیس یک شهروند ایرانی در مرکز تفلیس دستگیر شد.

به نقل از خبرگزاری ایمدی، در چارچوب عملیات ویژه پلیس یک شهروند ایرانی در مرکز تفلیس دستگیر شد.

این شهروند ایرانی قرار بود تا یک ایرانی را در تفلیس به قتل برساند. او توسط عملیات ویژه سازمان مبارزه با جرائم سازمان یافته دستگیر شد.

در تحقیقات مشخص شد که این شهروند ایرانی متولد 1964 در ازای دریافت 5500 دلار قرار بود تا یک شهروند ایرانی متولد 1981 را در تفلیس به قتل برساند. او همچنین قصد داشت که از تفلیس برای قتل اسلحه تهیه کند.

حکم این بازداشت شده می تواند از 16-20 سال و حتی حبس ابد باشد.