سخنگوی جامعه روحانیت: از وحدت ملی و گفت‌و‌گو برای نزدیک شدن مواضع و دیدگاه ها استقبال می‌کنیم

خبرگزاری تسنیم
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در حاشیه نشست رونمایی برنامه کارشناسی رشته علوم اقتصادی تجدید نظر شده کشور در جمع خبرنگاران گفت: در مورد وحدت و همگرایی گروه‌های سیاسی رهبر معظم انقلاب علاوه بر این مکرر اظهار نظر کردند؛ به نظرم در حدود سال های 83 و 84 بود که ایشان یک بار از جامعه روحانیت مبارز، یک بار از جامعه مدرسین و یک بار از مجمع روحانیون مبارز دعوت کردند که این مجموعه های روحانی با هم نشست برگزار کردند تا تلاششان بر این باشد که گفت و گو و مواضعشان را به هم نزدیک کنند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: مطمئنا امروز هم رهبر معظم انقلاب خواهان وحدت ملی و خواهان این هستند که گروه های سیاسی با هم گفت‌وگو داشته باشند که هر چه انسجام ملی ما بالاتر رود پشتوانه مهمتری برای انقلاب ما در مقابل نقشه های شوم استکباری خواهد بود.

مصباحی مقدم ادامه داد: ما هم از این وحدت ملی و گفت وگو برای نزدیک شدن مواضع و دیدگاه ها به هم استقبال می‌کنیم. بنای ما هم بر این است که هم تلاش کنیم تا اقوام ایرانی به یکدیگر نزدیک شوند که این نزدیکی موجب پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت ملت ایران شده و هم پیروان مذاهب مختلف در ایران روی وحدت ملی تکیه کنند و هم احزاب، گروه ها و جمعیت های سیاسی با رعایت خط قرمزهای نظام و خط قرمزهای مصالح و منافع ملی به گفت و گو با هم بپردازند. از این جهت استقبال می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه به دنبال اظهارات پیشین مطرح شده در خصوص محاکمه احمدی نژاد و با توجه به اقدام های اخیر رئیس دولت های نهم و دهم اعم از نامه به رهبری، چه اقدامی صورت دادید؟ گفت: بعد از این که بنده به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز موضع جامعه روحانیت مبارز را در مورد ضرورت محاکمه آقای احمدی نژاد با توجه به تخلفاتی که داشته مطرح کردم دیگر اقدام خاصی از ناحیه جامعه روحانیت مبارز نداشتیم.