رضا شهابی به مرخصی پزشکی آمد

ایلنا
رضا شهابی (کارگر زندانی) صبح امروز برای مداوای پزشکی از زندان خارج شد.

صبح امروز (نوزدهم بهمن ماه) رضا شهابی (کارگر زندانی) به مرخصی پزشکی آمد.

آزادی موقت او از زندان با قید وثیقه صورت گرفته‌ است.

خانواده شهابی با اعلام این خبر و ضمن ابراز خوشحالی از این آزادی موقت گفتند: امیدواریم در خارج از زندان معالجات پزشکی او به خوبی انجام پذیرد.