کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال هفت روز اعتصاب، پس از تکمیل پرداخت حقوق آبانماه و تعهد کارفرما به پرداخت حقوق آذر ماه در روز دوشنبه آینده به اعتصاب پایان دادند


چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۷ فوریه ۲۰۱۸


کارگران اعتصابی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح امروز در پی پرداخت حقوق آبانماه باقی مانده کارگران و کارکنان که عمدتا رسمی هستند و همچنین وساطت مسئولین نیروی انتظامی، مهندس کریم پور رئیس بخش کشاورزی و مهندس جودکی رئیس بخش آبیاری و تعهد قائم مقام مدیر عامل کارخانه کیومرث کاظمی برای پرداخت حقوق آذر ماه کارگران در روز دوشنبه آینده به اعتصاب خود پایان دادند.
کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه هفته جاری در پنجمین روز اعتصاب خود علیرغم هجوم وحشیانه نیروهای گارد ویژه و بازداشت حدود چهل نفر از کارگران و انتقال 23 نفر از آنان با دست و پابند به مرکز ستاد فرماندهی نیروهای انتظامی در شهرک دانیال، دست از اعتصاب بر نداشتند و تا دیروز متحدانه به اعتصاب خود ادامه دادند. بنا به اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از صبح امروز بسته بندی شکر با وزن 25 کیلو برای دادن به کارگران به همراه 50 الی یکصد هزار تومان وجه نقد که هر ساله در جنین روزهایی به کارگران داده میشود آغاز شده است.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند چنانچه روز دوشنبه هفته آینده خلف وعده ای صورت گیرد بلافاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 18 بهمن ماه 1396