هەنگاو: ١٥ زندانی سیاسی کورد در انتظار اجرای حکم اعدام هستند


چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۷ فوریه ۲۰۱۸

هەنگاو: سایت حقوق بشری ”هەنگاو“ اسامی و مشخصات ١٥ زندانی سیاسی کورد را کە بە اعدام محکوم شدە و هم اکنون در انتظار اجرای حکم خود می باشند، منتشر می کند.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، هم اکنون ١٥ زندانی سیاسی کورد کە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدەاند در زندان های سنە (سنندج)، سقز، میاندوآب، ارومیە، تبریز و کرج محبوس می باشند.

این ١٥ زندانی بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت و بە اعدام شدەاند. حکم اعدام ٦ تن از آنها طی یک سال گذشتە صادر و یا از سوی دستگاه قضایی تایید شدە است.

نام و مشخصات زندانیان کورد محبوس بە اعدام بە شرح زیر می باشد؛
١ـ ابراهیم عیسی پور / سردشت / ١٦ تیر ماه ١٣٩٠ / همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) / زندان مرکزی تبریز
٢ـ حسن فرجی / بوکان/ ١٣٩٠/ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی / زندان مرکزی ارومیە
٣ـ دیاکو شیخ عبداللە / مهاباد / ١٢ اسفند ١٣٩٢ / همکاری با حزب کوملە / زندان مرکزی ارومیە
٤ـ زانیار مرادی / مریوان / ١٣ مرداد ١٣٨٨ / همکاری با حزب کوملە / زندان رجایی شهر کرج
٥ـ رامین حسین پناهی/ دهگلان / ٢ تیر ١٣٩٦ / همکاری و عضویت در کوملە / زندان مرکزی سنە (سنندج)
٦ـ رضا ملازادە / سلماس / تابستان ١٣٩٠ / همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)/ زندان مرکزی ارومیە
٧ـ صابر شیخ عبداللە / مهاباد / ١٢ اسفند ١٣٩٢ / همکاری با حزب کوملە / زندان مرکزی ارومیە
٨ـ عبداللە سروریان / سنە (سنندج) / نامعلوم / همکاری با یکی از احزاب کورد و جاسوسی / زندان مرکزی ارومیە
٩ـ علی احمد سلیمان / جنوب کوردستان ( عراق) / ٢٦ آبان ١٣٨٤ / همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) / زندان مرکزی تبریز
١٠ـ کمال احمد نژاد / میاندوآب / پاییز ١٣٩٣ / همکاری با حزب دمکرات / زندان مرکزی میاندوآب
١1ـ کمال حسن رمضان / غرب کوردستان (سوریە) / تیرماه ١٣٩٣ / عضویت در حزب کارگران کوردستان / زندان مرکزی ارومیە
١٢ـ لقمان مرادی / مریوان / ١٢ مرداد ١٣٨٨ / همکاری با حزب کوملە / زندان رجایی شهر کرج
١٣ـ مصطفی سلیمی / سقز / ١٦ فروردین ١٣٨٢ / همکاری با حزب دمکرات / زندان مرکزی سقز
١٤ـ هدایت عبداللە پور/ شنو (اشنویە)/ تیر ماه ١٣٩٥ / همکاری با حزب دمکرات/ زندان مرکزی ارومیە
١٥ـ هوشنگ رضایی/ نهاوند / ٢٩ خرداد ١٣٨٩ / همکاری با حزب کوملە / زندان رجایی شهر کرج
استفادە از این آمار با ذکر نام منبع (هەنگاو) مجاز می باشد.
https://hengaw.net/fa/?p=5255