معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور در سال ۹۷

خانه ملت
نمایندگان مردم در خانه ملت با معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ موافقت کردند.

نمایندگان درنشست علنی امروز (سه شنبه، 17 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 3 تبصره 11 موافقت کردند.

در بند الحاقی 3 تبصره 11 آمده است: در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 أخذ می‌گردد.

زائرین اربعین که از تاریخ 3مهرماه 1397 لغایت 22 آبان 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند./