اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در پی وعده و وعید های دروغین


شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸

اتحادیه آزاد کارگران ایران : صبح امروز شنبه 23 دی ماه کارگران بخش های کشاورزی دفع آفات وبخشی ازآبیاری با تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دست به اعتراض و اعتصاب زدند.
طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران این کارگران که حقوق ماه های بهمن و اسفند سال 94 را تا کنون دریافت نکرده اند در پی اعتراضات مکرر و دائم خود چیزی جز وعده های دروغین نشنیدند .
در آخرین اعتراض خود که در هفته گذشته انجام شد آقای کاظمی قائم مقام شرکت قول شرف داد که تا پنجشنبه هفته ی گذشته حقوق های معوقه این کارگران را بعد از دو سال تاخیر پرداخت نماید.
اما قائم مقام شرکت (آقای کاظمی) در روز چهار شنبه 20 دی ماه طی مصاحبه ایی با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت به دلیل وجود چند مغایرت در لیست مطالبات کارگران قادر به انجام وعده ی خود جهت پرداخت مطالبات کارگران در موعد مقرر(پنجشنبه 21 دی) نمیباشد.
همین امر کارگران به جان آمده از شنیدن دروغ های مکرر از طرف مدیران مجموعه را امروز به اعتصاب کشاند .
در حاضر کارگران بخشهای کشاورزی دفع آفات وبخشی ازآبیاری به تجمع در مقابل درب ورودی اقدام به بستن آن نمودند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند .
اتحادیه آزاد کارگران ایران
23 دی 96