استان کرمانشاه از بامداد امروز دو زلزله بزرگتر از ۴ ریشتر را تجربه کرد

تسنیم
به دنبال وقوع زلزله 5.6 ریشتری روز گذشته در سومار استان کرمانشاه 120 پس‌لرزه در این منطقه رخ داده که از بامداد امروز تاکنون نیز دو زلزله به بزرگی 4.5 و 4.2 ریشتر به ثبت رسیده است.

بزرگی: 4.5

محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سومار

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/10/22 01:20:44

طول جغرافیایی: 45.71

عرض جغرافیایی: 33.81

عمق زمین‌لرزه: 12 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

9 کیلومتری سومار (کرمانشاه)

41 کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)

45 کیلومتری زرنه (ایلام)

نزدیکترین مراکز استان:

67 کیلومتری ایلام

140 کیلومتری کرمانشاه

بزرگی: 4.2

محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سومار

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/10/22 01:22:23

طول جغرافیایی: 45.7

عرض جغرافیایی: 33.8

عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

9 کیلومتری سومار (کرمانشاه)

43 کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)

47 کیلومتری زرنه (ایلام)

نزدیکترین مراکز استان:

68 کیلومتری ایلام

142 کیلومتری کرمانشاه