علی مطهری: مجلس و دولت بعد از حوادث اخیر نباید منفعل شوند، بنزین را گران و یارانه نقدی را حذف کنید

(تیتر از جنگ خبر)
انتخاب
علی مطهری طی سخنانی در پنجمین کنگره حزب هبستگی ... با اشاره به شرایط امروز کشور و اعتراضاتی که رخ داد، گفت: مجلس و دولت بعد از حوادث اخیر نباید حالت انفعال پیدا کنند. اگر لازم است قیمت بنزین افزایش یابد و از این منبع اصلاحات اقتصادی انجام شود، اینگونه نباشد که بعد از چند شلوغی همه بگویند قیمت بنزین افزایش نمی یابد و یارانه کسی قطع نمی شود، اگرچه مصلحت جامعه غیر از این باشد. از شعار دادن مردم و توهین مردم به مقامات نباید بترسیم.