اخبار آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی از بازجویی معترضان

آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه ...با بیان اینکه خوشبختانه آتش فتنه خاموش شد ولی دشمنان از تلاش نمی‌ایستند، گفت: آنها منتظر هستند در فرصتی آتش دیگر را روشن کنند.
...
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به دستگیر افراد در اغتشاشات گفت: در بازجویی بیان شد که اکثریت قاطع اغتشاشگران از فضای مجازی الهام گرفتند. گردن یکدیگر این مسائل را نیندازید؛ اکنون زمان این سخنان نیست بلکه زمان وحدت، اتحاد و انتقاد منطقی و پیشنهاد اصلاح است به جز این عقل و دین اجازه نمی‌دهد رفتار کنیم.
...
آیت‌الله مکارم‌شیرازی یادآور شد: برخی از اشخاص در حال توجیه مسائل اخیر هستند و می‌خواهند از مسئله اصلی دور کنند. واقعیت‌ها را باید تلخ و شیرین پذیرفت و انسان عاقل باید به فکر باشد که این درد درمانش چیست.