تجمع اعتراضی کارآموزان شرکت های نفتی غرب کارون نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل فرمانداری دشت آزادگان

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۹ ژانویه ۲۰۱۸

روز سه شنبه 19 دی، جمعی از کارآموزان شرکت های نفتی غرب کارون دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل فرمانداری دشت آزادگان،تجمع کردند.
براساس گزارش ذاکر نیوز، جمعی از کارآموزان شرکت نفتی دشت آزادگان وهویزه که قول استخدام و جذب آنان داده شده بود امروز با حضور در روبروی ساختمان فرمانداری تجمع کردند.
تعداد۲۵۰نفر از جوانان با مدرک شهرستان از سوی نماینده و وزیر نفت در یک دوره چهار ماهه در ماهشهر شرکت کرده بودند که قرار بر این شد پس از گذشت این دوره به استخدام و جذب شرکت های نفتی کارون غرب در آیند.
متاسفانه با اتمام دوره وگذشت قریب به یکسال هنوز در بلاتکلیفی بسر میبرنند و وزارت نفت هیچگونه جوابی برای جذب آنان در نظر نگرفته است.
این کارآموزان در ادامه تجمعات اعتراضیشان در مکانهای مختلف امروز سه شنبه۹۶/۱۰/۱۹مقابل درب ورودی فرمانداری تجمع کردند.
به گزارش 19دی روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان درهمین رابطه، تعداد۲۵۰نفر از جوانان این شهرستان از طرف نماینده و وزیر نفت در یک دوره چهار ماهه در ماهشهر شرکت کرده بودند و قرار بر این بوده که پس از گذشت این دوره به استخدام و جذب شرکت های نفتی کارون غرب در آیند ولی با گذشت یک سال هنوز به بکار گیری نشده اند امروز سه شنبه 19 دی ماه با نشست با سعیدی نیا فرماندار دشت آزادگان مشکلات خود را مطرح نمودند .
در پایان جلسه مقرر گردید فرماندار شهرستان در نشستی با فرماندار هویزه موضوع اشتغال این جوانان در شرکت های نفتی را پیگیری نمایند.