لودگی قضایی: شکایت از دولت آمریکا به خاطر تخریب بانکها

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام اقامه دعوی بانک های این استان علیه آمریکا گفت: در جریان نا آرامی های اخیر تعدادی از بانک های لرستان تخریب و خسارت هایی به آنها وارد شد.

جعفر بدری افزود: براساس گزارش ماموران و اظهارات افراد دستگیر شده این اقدامات براثر تحریک بعضی اشخاص مقیم آمریکا انجام شده است.

وی گفت: به موجب یکی از مستندات که ضمیمه دعوی شده فردی مقیم آمریکا که فعالیت های وی تحت حمایت و پشتیبانی دولت ایالات متحده است در بیانیه های مختلفی اشخاصی را در ایران مامور تخریب اموال عمومی و بانک ها کرده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: بر اثر این اقدامات خسارت های زیادی به بانک های لرستان وارد شده است.

وی اظهار کرد: اکنون دبیر شورای هماهنگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان لرستان درخواستی علیه دولت آمریکا تقدیم و تقاضای غرامت کرده است.

بدری افزود: این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ارجاع شده است.
درپی فراخوان هایی که از طریق شبکه های مجازی و از خارج از کشور منتشر می شد، ناآرامی هایی اخیرا در برخی نقاط کشور به وقوع پیوست که در جریان آنها اموال عمومی تخریب شد.