مقام مجلس: در باره عوارض خروج از کشور هنوز تصمیم گیری نشده

(تیتر از جنگ خبر)
خانه ملت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ از تصمیم گیری کمیسیون تلفیق درباره عوارض خروج از کشور عتبات خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در نشست خبری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال 96 باقی ماند و زائرین اربعین که مقصد آن ها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند اما درباره عوارض خروج از کشور سایر کشورها هنوز تصمیم گیری نشده است.


...