اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق وحق بیمه وشرایط کاری نامناسب برای دومین روز متوالی


دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۸ ژانویه ۲۰۱۸
روز دوشنبه 18 دی، برای دومین روزمتوالی، کارگران سد شفاروددراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق وشرایط کاری نامناسب به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند.
به گزارش ایلنا، کارگران سد شفا رود با بیان اینکه به ما گفتند برای بررسی مشکلاتتان نماینده مشخص کنید، از اخراج نمایندگان پس از جلسات مشترک با مسئولین حدود سه ماه پیش خبر داد.
این کارگران افزودند: دیروزحق بیمه عقب افتاده شان بدنبال اعتصاب پرداخت شد.
پروژه سد مخزنی شفارود در غرب گیلان، منطقه پونل رضوانشهر، برروی رودخانه شفارود و در فاصله دو نیم کیلومتری شهرستان رضوانشهر و ۶۵ کیلومتری کلان شهر رشت برای تامین آب شرب وکشاورزی منطقه در حال ساخت است.