انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط ارگان های امنیتی و سرکوب را خنثی کنیم

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۸ ژانویه ۲۰۱۸
بیش از 10 روز است که خروش اعتراض ما محرومان جامعه، خیابان ها و میادین بیش از 100 شهر را تسخیر کرده و هم صدا و متحدانه علیه گرانی، فقر و بیکاری و همه محرومیت هائی که 39 سال است بر ما تحمیل کرده اند، فریاد می زنیم. حاکمانی که طی 39 سال گذشته همواره هر اعتراض ما را با سرکوب، زندان و گلوله جواب داده اند، حالا هم همچنان با انواع سلاح های سرکوب، باتوم و گاز اشک آور به مردم حمله می کنند و مسلسل ها و تانک هایشان را مقابل مردم در خیابان ها مستقر کرده اند.
اما از آنجا که مردم حق طلب به این سرکوب ها و قشون کشی های مجهز به مسلسل و تانک وقهی ننهاده و روز بروز صفوف خود را فشرده تر می کنند، با ایجاد رعب وحشت از طریق به راه انداختن کانال هائی با عنوان تحت تعقیب @tahte_taaghib قصد دارند جامعه را به این شیوه از ادامه اعتراضات خیابانی و پیگیری خواستهای خود منصرف کنند.
این کانال که فعلا در کرمانشاه به راه افتاده است تا کنون نام و عکس 114 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات جاری و فعالین اجتماعی و کارگری این شهر، از جمله جوانمیر مرادی از چهره های شناخته شده کارگری را به عنوان آشوبگر و تحت تعقیب منتشر کرده است. انتشار عکس و نام جوانمیر مرادی که برای اکثر کارگران و مردم محروم و همچنین در سطح بین المللی شناخته شده و فعالیت هایش در راستای دفاع از حقوق و منافع کارگران چه در داخل و چه در سطح جهانی غیر قابل انکار بوده و هست، در این کانال وابسته به سرکوبگران چیزی غیر از عجز و ناتوانی حاکمان در پاسخگوئی به خواست مردم را نمایان نمی کند و آشوبگر نامیدن معترضان به فقر و نداری و بخصوص عامل بیگانه معرفی کردن کسی مانند جوانمیر مرادی با این پیشینه روشن و فعالیت های انسانیش، بیشتر از پیش مچ فریبکارانه کسانی که اعتراضات به حق مردم را سرکوب می کنند و جوانان را به گلوله می بندند، باز می کند و برایشان رسوائی به بار می آورد. معترضان خیابانی را آشوبگر، اخلالگر و وابسته به بیگانه نامیدن، تنها به خاطر زمینه سازی برای ادامه سرکوب های خشن تر است که باید با اتحاد و هبستگی بیشتر و اصرار بر تحقق خواسته هایمان این شیوه ایجاد رعب و وحشت را خنثی کنیم.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 18/10/1396