سخنگوی وزارت بهداشت: اضافه کار پرستاران با ۳ ماه و کارانه ها ۶ ماه تا یکسال تاخیر پرداخت می شود

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: به علت دیرکرد بیمه ها در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت اضافه کار پرستاران و پیراپزشکان با یک تا سه ماه تاخیر و کارانه آنها با 6ماه تا 14 ماه تاخیر پرداخت می شود.

ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: تمام تلاش وزارت بهداشت این است که مطالبات پرستاران و پیراپزشکان در اسرع وقت پرداخت شود به همین علت در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت مطالبات این گروه ها نسبت به پزشکان در اولویت قرار گرفته و جلوتر پرداخت می شود.

وی ادامه داد: مشکل وزارت بهداشت تاخیر سازمانهای بیمه گر در پرداخت مطالبات بیمارستان هاست به همین علت کارانه پرستاران و پیراپزشکان. بین 6 ماه تا 14 ماه تاخیر دارد و در مطالبات مریوط به اضافه کاری با یک تا سه ماه تاخیر پرداخت می شود.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: یکی دیگر از مشکلات وزارت بهداشت مقرون به صرفه نبودن فعالیت بیمارستانهای کوچک 32 یا 64 تخته در مناطق محروم است که هم ضریب اشغال تخت پاییتی دارند و هم نسبت نیروی انسانی به تخت آنها 2 تا 2.5 برابر بیمارستانهای بزرگ است.120 هزار نیروی قراردادی هم داریم که باید اصل حقوق آنها را از محل درآمد اختصاصی از بیمه ها تامین کنیم که تاخیر بیمه پرداخت حقوق آنها را به تاخیر می اندازد.

...