اعتصاب دوباره کارگران نیشکر هفت تپه


یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۷ ژانویه ۲۰۱۸

از بامداد روز یک‌شنبه ۱۷ دی ‌ماه ۹۶ همه کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به عدم اجرای وعد‌ه‌های دروغین داده شده برای پرداخت حقوق‌های عقب افتاده کارگران که چندی پیش پس از ۶روز اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه قول آن را داده بود؛ دست به اعتصاب زدند.
بنا بر گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران هفت تپه، به دنبال این اعتصاب در حال حاضر جمع هایی از کارگران با تجمع در مقابل یارد بزرگ کارخانه دست به تجمع زده اند و با بستن این قسمت از ورودی کارخانه مانع حمل نیشکر به داخل شرکت شدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب متحدانه کارگران این شرکت که از صبح امروز از بخش کشاورزی آغاز و به دیگر بخشهای کارخانه و تجمع اعتراضی در مقابل یارد بزرگ کارخانه و ساختمان مدیریت کشیده شد حوالی ظهر به پایان رسید.