مقام محلی: یک سوم جمعیت البرز حاشیه نشین هستند

(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
معاون عمرانی استانداری البرز گفت: عمده تراکم جمعیتی استان با رقمی بالغ بر ۴۷۶ هزار نفر در هکتار و حدود یک سوم از جمعیت استان در بافت های فرسوده ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی قرار دارد.

خسرو ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در هفتمین جلسه ستاد بازآفرینی استان که در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: ...استان البرز طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ رشد مهاجرت ۳.۹ درصد رکورد بالاترین آمار مهاجرت را در سطح کشور از آن خود ساخته است.

معاون عمرانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: عمده تراکم جمعیتی استان با رقمی بالغ بر ۴۷۶ هزار نفر در هکتار و حدود یک سوم از جمعیت استان در بافت های فرسوده ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی قرار دارد.