آموزش و پرورش: بخشی از معوقه سال گذشته معلمان خرید خدمت تا پایان هفته پرداخت می شود

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: معوقه معلمانی که به صورت خرید خدمات آموزشی با این وزارتخانه همکاری دارند تا پایان هفته جاری پرداخت می شود.

مجتبی زینی وند افزود: پرداخت معوقه های این دسته از معلمان به مبلغ 700 میلیارد ریال، مربوط به مطالبات آنها تا پایان خرداد ماه سال گذشته است و بقیه آن هم تا پایان سال تحصیلی جاری پرداخت می شود.

وی مجموع معلمان مراکز خرید خدمات آموزشی را 10 هزار نفر اعلام و اظهار کرد: سامانه ویژه این معلمان در هفته آینده راه اندازی و موضوع بیمه و نحوه پرداخت آنها هم حل می شود....