تجمع رانندگان سرویس مدارس کرمان دراعتراض به کاهش نرخ سرویس مقابل اداره کل آموزش و پرورش


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷


روز یکشنبه 21 آبان، بیش از 200 نفر از رانندگان سرویس مدارس شهر کرمان دراعتراض به کاهش نرخ بهای ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال جاری مقابل اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند.
براساس گزارش ایرنا، نماینده رانندگان معترض گفت: رانندگان سرویس مدارس به کاهش نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان معترض هستند.
وی که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: این در حالی است که نرخ سرویس مدارس در برخی شهرستان های استان از جمله رفسنجان و سایر استانها بیشتر است.
وی گفت: نرخ سرویس مدارس در شهرهای دیگر از جمله رفسنجان از 80 هزار تومان آغاز می شود در حالی که این رقم در کرمان از 50 هزار تومان است.
وی تصریح کرد: از هزینه در نظر گرفته شده برای ایاب و ذهاب دانش اموزان پنج درصد سهم آموزش و پرورش و مدرسه و 2درصد هم سهم شرکتهای حمل و نقل است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ساماندهی سرویس مدارس اظهار کرد: این سامانه از سوی آموزش و پرورش و به منظور تعیین کیلومتر مسیرها راه اندازی شده است در حالی که این سامانه در بیشتر موارد مسیرها را اشتباه درج می کند.
نماینده رانندگان معترض به کاهش نرخ سرویس مدارس در استان کرمان گفت: طبق قانون هر خودرو می تواند به اندازه تعداد مشخص شده در کارت سرویس دانش آموز سوار کند در حالی که این شیوه برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد.
وی از بیمه نبودن رانندگان سرویس مدارس نیز به عنوان یک معضل نام برد و افزود: سایر ادارات رانندگان سرویس مربوطه را بیمه می کنند.
بیش از 560 هزار دانش آموز در استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.