تجمع دوباره کارگران اخراجی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مقابل استانداری خوزستان برای بازگشت به کار


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷


روز یکشنبه 21 آبان، جمعی از کارگران اخراجی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز برای باری دیگردر اعتراض به بیکار شدن خود به دنبال واگذاری تعدادی از جایگاه های سوخت به بخش خصوصی وبرای بازگشت بکار، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایرنا، یکی از تجمع کنندگان گفت: به دنبال واگذاری جایگاه های سوخت به بخش خصوصی، تعداد زیادی از نیروهای پیمانکاری با 12 تا 18 سال سابقه را اخراج کردند و تعداد کمی را نگه داشتند.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود: به جای آنکه کارکنان را به قسمت های دیگر شرکت منتقل کنند ما را اخراج کردند.
این تجمع کننده گفت: شرکت هم اکنون جای خالی در بخش های دیگر دارد اما عنوان می کند مجوزی از تهران برای جذب نیرو وجود ندارد.
وی اضافه کرد: از یک ماه پیش تاکنون این چهارمین تجمع کارگران است اما تاکنون مسئولان جوابی به ما نداده اند.