تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات شان


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷

روز یکشنبه 21 آبان، جمعی از بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مسجد ارشاد اهواز تجمع کردند.
برپایه گزارش ایرنا، حدود 30 نفر از بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان با تجمع در مسجد ارشاد اهواز اعلام کردند صندوق بازنشستگی حقوق و مطالبات آنها را پرداخت نمی کند .
یکی از تجمع کنندگان که خواست نامش در خبر ذکر نشود بیان کرد: صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان چهار هزار عضو دارد و 2 هزار نفر دیگر نیز در حال بازنشستگی و ملحق شدن به این صندوق هستند.
وی گفت: بازنشستگان فولاد خوزستان چندین مطالبه و خواسته دارند که تا کنون هیچ مسئولی حاضر به رسیدگی و پاسخگویی به این مشکلات نبوده است.
این بازنشسته شرکت فولاد خوزستان افزود: از جمله خواسته های اعضای این صندوق پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات چند ساله آن ها است.
این فرد عنوان کرد: صندوق بازنشسته فولاد خوزستان از سال 1392 از زیر پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد و به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان مشکلات این صندوق آغاز شد که به خصوصی شدن این صندوق نیز اعتراض داریم.