ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت پالایش نفت آبادان مقابل سازمان منطقه آزاد اروند


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷


تجمعات اعتراضی کارگران شرکت پالایش نفت آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و ممنوعیت ورود نماینده حقوقی خود، مقابل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، گروهی از کارگران واحد های مختلف تولیدی وصنعتی شاغل در منطقه آزاد اروند حوالی ظهر روز یکشنبه ۲۱ آبان برای چندمین بار در اعتراض به ممنوع الورود شدن یکی از نمایندگان حقوقی خود به دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند، مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند.
براساس اطلاعاتی که کارگران معترض به ایلنا داده‌اند، «آرش هاشمی »یکی از نمایندگان حقوقی کارگران شاغل وبیکار شده در منطقه آزاد اروند است که که از صبح شنبه (۱۳ آبان)حراست سازمان منطقه آزاد اروند به وی برای رسیدگی به پرونده شکایت کارگران اجازه ورود به دفتر اشتغال را نمی دهد .
در نتیجه این اقدام، سرنوشت پرونده کارگرانی که هم اکنون در هیات حل اختلاف دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند مطرح است، نامشخص است .