تجمع اعتراضی کشاورزان انار مقابل فرمانداری


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷


روز یکشنبه 21 آبان، جمعی از کشاورزان اناردر اعتراض به سود بالای بانکها و برای تمدید بازپرداخت وامها مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
براساس گزارش انار پرس، با توجه به صحبتهای کشاورزان اناری محصول پسته شهرستان انار طی ۲ سال گذشته با خسارت بالایی روبرو بوده و امسال نیز خسارت پسته شهرستان انار بسیار بالا بوده و کشاورزان جهت پرداخت وامهای خود با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند .
از دیگر مشکلات کشاورزان بجز درخواست تمدید وامها ،سود بالای بعضی از بانکها ،نحوه برخورد بانکها با ضامنین و وام گیرندگان بود که طی نامه ای اعتراض جمعی خود را به فرماندار ارائه دادند.