سخنگوی الحشد الشعبی: امنیت ۲۵۰۰ کیلومتر به سمت کربلا را تأمین کردیم

العالم
«احمد الاسدی» سخنگوی گروه «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) عراق اعلام کرد... در خصوص مراسم اربعین حسینی تصریح کرد که این گروه در موفقیت آمیز بودن مراسم اربعین حسینی حضور فعال و چشمگیری داشته است.

به گفته این مسئول، نیروهای الحشد الشعبی امنیت 2500 کیلومتر به سمت کربلای معلی را تأمین کردند.

الاسدی تأکید کرد که این تأمین امنیت از طریق 3 حلقه صورت گرفت به گونه ای که در حلقه های اول و دوم در محور شمال، «کتف الرزازه»، محور جنوب و محور جنوب غرب کربلا 4500 نفر از نیروهای این گروه بسیج شدند.