مدیرکل محیط زیست لرستان: ۸۰درصد از گونه های جانوری کشور از بین رفته‌اند

(تیتر از جنگ خبر)
ایسنا
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستانُ مهرداد فتحی بیرانوند در جلسه پرسش و پاسخ با موضوع وضعیت محیط زیست استان که به همت کانون همیاران طبیعت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان و همکاری انجمن حیات وحش و محیط زیست دانشگاه لرستان برگزار شد، گفت: حدود 80 درصد از گونه‌های جانوری کشور طی چهار دهه گذشته از بین رفته‌اند. لرستان نیز از این موضوع مستثنی نبوده و خیلی از مناطق خالی از حیات وحش شده‌اند.
...
وی افزود: همه ما معتقدیم که هیچ دستگاه و دولتی به تنهایی نمی‌تواند ادعا کند که خود توانایی مقابله با این معضل‌ها را خواهد داشت و تنها به واسطه ایجاد دغدغه بین مردم و مشارکت آنان می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

فتحی بیرانوند با اشاره به موضوع فرهنگ زیست محیطی بیان کرد: اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم باید ادارات و دستگاه‌ها مردم را نیز در موضوع دخیل کنند چراکه اقدامات آنها تنها کارهای روبنایی محسوب می‌شود.

....