تجمع اعتراضی رانندگان سرویس مدارس یاسوج نسبت به پرداخت حق کمیسیون به دستگاههای مختلف مقابل استانداری کهگیلویه وبویراحمد


چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۸ نوامبر ۲۰۱۷

جمعی از رانندگان سرویس مدارس یاسوج دراعتراض به پرداخت حق کمیسیون به دستگاههای مختلف مقابل استانداری کهگیلویه وبویراحمد تجمع کردند.
به گزارش صدا و سیمای رژیم، یکی از رانندگان گفت: حق سرویس در طول سال تحصلی ۲۷۰ هزار تومان است که از این مقدار ۲۰ درصد به آموزش و پرورش، ۲۰ درصد به شرکت تعاونی اتوبوسرانی، ۲۰ درصد به سازمان اتوبوسرانی درون شهری و حتی مقداری به مدیران مدارس باید پرداخت می‌شود.
یکی دیگر از رانندگان گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد همه رانندگان در اعتراض به این پراخت‌های ناحق اعتصاب کرده و در طرح سرویس مدارس شرکت نخواهند کرد.
دیگری هم گفت: ۸۶ راننده در شهر یاسوج سرویس مدارس هستند برخی از رانندگان به خاطر پرداخت کمیسیون به دستگا‌های مختلف حتی نتوانسته اند بیمه خودروی خود را تمدید کنند.
آنان خواهان این هستند که تنها بانظارت یک دستگاه مانند سازمان اتوبوسرانی درون شهری کار کنند و حق کمیسیون بپردازند.