تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷


روز سه شنبه 21 شهریور، کارگران نورد پروفیل ساوه دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق دست به تجمع مقابل کارخانه وفرمانداری زدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از کارگران حاضردرتجمع گفت : بیش از 6 ماه است که شرکت بابت حقوق و دستمزد ریالی برداخت نکرده و همواره با قول های مکرر کارگران را معطل نگه داشته است.
کارگرمعترض دیگر این کارخانه با اشاره به مشکلات شدید خانوادگی افزود: آخرین پرداختی مربوط به بهمن ماه سال 95 است که واقعا با وضعیت تورم موجود زندگیمان فلج شده است.
برپایه گزارشات منتشره،نماینده فرماندار ساوه باحضور در بین تجمع کنندگان اعلام کرد: مقرر شده تا پنج شنبه این هفته بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود.