تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات ارومیه

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

روز سه شنبه 21 شهریور، جمعی از کارگران شرکتی مخابرات ارومیه دراعتراض به قراردادهای تحمیلی شرکت مخابرات ارومیه،مقابل دفتر نماینده مجلس این شهر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران شرکتی مخابرات ارومیه گفتند: به قراردادهای غیرقانونی که در تنظیم آن الزامات قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده، معترضیم.
لطیفه سعیدی، یکی از کارگران شرکتی مخابرات که پس از اخراج و گفتگو با مدیران شرکت راهی بیمارستان شده بود، این روزها از بیمارستان مرخص شده ولی حالش هنوز چندان مساعد نیست.
شرکتی‌های مخابرات ارومیه می‌گویند: از شرایطی که شرکت مخابرات به وجود آمده، به هیچ وجه راضی نیستیم.