تجمع کارگران سازمان پسماند واجرائیات شهرداری اهواز دراعتراض به عدم پرداخت حقوق برای دومین روز متوالی

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷
روز سه شنبه 21 شهریور، کارگران سازمان پسماند اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مقابل ساختمان مدیریت پسماند تجمع کردند.این کارگران روزگذشته مقابل ساختمان شورای شهر اهوازتجمع کرده بودند.
به گزارش ایرنا، عبدالزهرا سنواتی عضو شورای شهر اهواز در این باره گفت: در روزهای اخیر کارگران پسماند و اجرائیات شهرداری نسبت به پرداخت نشدن یک ماه حقوق معوقه اعتراض کرده اند که بر اساس جلسات و توافقات انجام شده قرار است حقوق آنها ظرف یک هفته آینده پرداخت شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی پیمانکاران شهرداری اهواز اظهار کرد: برخی پیمانکاران تخلف می کنند و برای اعمال فشار به شهرداری به منظور دریافت مطالبات خود، حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند.
سنواتی افزود: بر اساس قرارداد، پیمانکاران موظف به پرداخت حقوق کارگران هستند؛ حتی در صورتی که مطالبات آنها از شهرداری چند ماه به تعویق بیفتد؛ اصولا فلسفه کار پیمانکاری این است که دولت و شهرداری از توان مالی و فنی بخش خصوصی برای پیشبرد کارها استفاده کند، بنابراین پیمانکاران وظیفه دارند تاخیر در تسویه مطالبات را جبران کنند.
این عضو شورای شهر اهواز گفت: معقد هستیم اعتراضات اخیر کارگری اقدامی عمدی و یک نوع شیطنت برای فشار آوردن به شهرداری و سرپرست جدید است و تعدادی از پیمانکاران با پرداخت نکردن حقوق کارگران قصد سنگ اندازی را دارند.
وی همچنین با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد برخی پیمانکاران به وظایف خود طبق قرارداد عمل نمی کنند، تاکید کرد: با پیمانکاران متخلف برخورد می شود و عملی نشدن تعهدات این پیمانکاران حتی ممکن است به فسخ قرارداد آنها منجر شود.