پيام همبستگی خانواده زنده یاد شاهرخ زمانی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

پيام همبستگی خانواده زنده یاد شاهرخ زمانی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی ، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری ایران برای دفاع از حق آزادی صنفی وسیاسی خود دست به اعنصاب غذا زده اند و سلامتی آنها در خطر جدی هست آنان که بعد از سال ها حبس برای بریدن زبان اعتراض جنبش کارگری قصد جان شاهرخ را کردند و امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما ستاندند اینک قصد جان رفقایش را دارندو هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جان رفقایش از جمله رضا شهابی را بستانند ما خانواده شاهرخ زمانی در دومین سالگرد ایشان به نام شاهرخ ضمن اعلام همبستگی با همه این عزیزان دربند ، خواهان آزادی بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین ملی و بین المللی می خواهیم تادیر نشده به نام آزادی بطور یکپارچه از سلامتی و حق آزادی آنها
دفاع نمایید
خانواده
شاهرخ زمانی
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۷ سپتامبر ۲۰۱۷