تجمع کارگران اخراجی شهرداری دوگبندان برای بازگشت به کار


چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۶ سپتامبر ۲۰۱۷
روز چهارشنبه 15 شهریور، کارگران « پیمانکاری شهرداری» مقابل فرمانداری گچساران تجمع کردند.
به گزارش کبنا، به گفته این کارگران، آنها بعداز دوماه کارکردن در پیمانکاری فضای سبز شهرداری اخراج شده اند.
آنها تنها خواسته خود را بازگشت بکار اعلام کردند.
گفتنی است: کارگران اخراجی صبح امروز مقابل شهرداری و ساختمان شورای اسلامی شهر دوگنبدان تجمع کرده بوده اند.