تجمع بازنشستگان لشکری مقابل نهاد ریاست جمهوری

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷

بامداد روز سه شنبه 14 شهریور، جمعی از ز بازنشستگان لشکری از وزارت دفاع، ارتش و نیروهای مسلح دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حدود 200 نفر از بازنشستگان لشگری از وزارت دفاع، ارتش و نیروهای مسلح با تجمع مقابل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری خواستار پرداخت حقوق خود شدند.
این تجمع کنندگان همچنین خواهان جدا شدن صندوق های بازنشستگی لشگری از دیگر صندوق ها بازنشستگی شدند.
بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی از نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت خواستند که به مشکلات آنها رسیدگی کنند.