خاتمه اعتراض صنفی کارگرانِ کشتارگاه مرغ سبزوار

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷

روز گذشته کارگران کشتارگاه مرغ سبزوار در اعتراض به عدم پرداخت معوقات دست از کار کشیدند. مدیر جهادکشاورزی این شهرستان می‌گوید: بخشی از معوقات پرداخت شده‌است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته کارگران کشتارگاه مرغ سبزوار در استان خراسان رضوی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند.
این کارگران می‌گویند: بین یک تا چند ماه دستمزد پرداخت نشده داریم و شرایط معیشتی ما به علت این تاخیر با مشکل مواجه شده است.
از قرار معلوم، روز گذشته به دلیل اعتراض صنفی این کارگران، تولید مرغ در شهرستان سبزوار با مشکل مواجه شد و از نیشابور؛ مرغ به بازار سبزوار آورده شد.
«بَرغمدی» مدیر جهاد کشاورزی سبزوار، در ارتباط با این اعتراض صنفی به خبرنگار ایلنا گفت: روز گذشته بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد و آنها به سر کار بازگشتند.
وی با بیان اینکه پیگیر حل مشکل هستیم، افزود: شب گذشته در ارتباط با وضعیت این کارگران جلسه داشتیم و امروز نیز با حضور مقامات مسئول شهرستان، بازهم جلسه خواهیم داشت.
برغمدی تاکید کرد: امروز کشتارگاهِ سبزوار باز است و مرغ وارد بازار شده است؛ بقیه مطالبات کارگران کشتارگاه نیز به زودی پرداخت خواهد شد.