تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷

بامداد روز سه شنبه 14 شهریور، جمعی از بازنشستگان کشوری دراعتراض به عدم همسان سازی حقوق، اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری و وضعیت بیمه، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع که از روزهای قبل در فضای مجازی سازماندهی شده بود، بازنشستگان مختلف کشوری ازجمله معلمان و فرهنگیان بازنشسته شرکت کردند.
خواسته بازنشستگان، اجرای دقیق همسان‌سازی مستمری‌ها، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و گسترش خدمات بیمه‌ای است.
در عین حال جمعی از بازنشستگان لشکری صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. خواسته این بازنشستگان نیز اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و پرداخت معوقات مزدی است.