تجمع اعتراضی اهالی شهرستان بانه نسبت به کشتار کولبران برای دومین روزمتوالی

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۷
روز سه شنبه 14 شهریور، برای دومین روزمتوالی، اهالی شهرستان بانه دراعتراض به کشتار کولبران مقابل فرمانداری تجمع کردند.مغازه داران وکسبه این شهرستان با پایین کشیدن کرکره مغازه هایشان دست به اعتصاب زدند وبه تجمع اعتراضی پیوستند.
به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان خواستارتوقف تیراندازی به کولبران، شناسایی عاملین جنایت ومجازاتشان وعزل فرمانداری بانه شدند.
بنابه همین گزارشات، نیروهای گارد ویژه بسوی تجمع کنندگان گاز اشک آورشلیک کردند وتجمع کنندگان در برابرشان مقاومت کردند وشعار سردادند.
گزارش های حاکی از امنیتی- نظامی شدن شهروبازداشت تعدادی از معترضان می باشد.
براساس آخرین گزارشات اسامی سه نفر از بازداشت شدگان به قرار کوردو حسین‌پور،جلال ساوان واحمد شفیعی رسانه ای شده است.