تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده معدن خاک سرخ هرمز مقابل بخشداری جزیره هرمز

تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده معدن خاک سرخ هرمزمقابل بخشداری جزیره هرمز

روز شنبه 24 تیر، 35 کارگر بیکارشده معدن خاک سرخ به دنبال تعطیلی ناگهانی معدن دست به تجمع مقابل بخشداری جزیره هرمز،زدند.
به گزارش مهر، این کارگران علت تعطیلی این معدن را اختلافات داخلی تعاونی مرزنشینان اعلام کردند. بهره بردار اصلی این معدن یک شرکت خصوصی به نام شرکت باستان معدن پودر بود و ۶۰ درصد از سهام این شرکت به مردم هرمز واگذار شده است. تعاونی مرزنشینان هم به عنوان نماینده مردم در این شرکت مشارکت دارد.
نماینده کارگران معدن خاک سرخ هرمز به مهر گفت: با توجه به برگزاری انتخابات هئیت مدیره تعاونی مرزنشینان و انتخاب ۵ نفر از اهالی به عنوان نمایندگان مردم در تعاونی مرزنشینان، تعدادی از اعضای این تعاونی سر به ناسازگار گذاشته و اقدام به شائبه سازی کردند تا جاییکه اداره تعاون استان هرمزگان اقدام به انتصاب افراد دیگری کرد.
وی اظهارداشت: اعتراضات مردم مبنی بر زیر پا گذاشتن انتخابات و آرای آنها در انتخاب هئیت مدیره، منجر به تعطیلی این معدن عظیم خدادادی شد و تعداد ۳۵ نفر از جوانان این جزیره که در این معدن مشغول به کار بودند بیکار شدند.
وی افزود: با نماینده عالی دولت در این نشست اعتراضی، مشکل بیکاری این ۳۵ نفر را مطرح کردیم که بخشدار هرمز قول همکاری را نیز داد.