تجمع کارکنان اخراجی مخابرات لرستان به همراه خانواده هایشان

(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
روز گذشته کارکنان شرکتی مخابرات به همراه خانواده هایشان مقابل اداره مخابرات لرستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (22 تیرماه) کارکنان تعدیلی مخابرات لرستان مقابل اداره مخابرات این استان تجمع کردند؛ این کارکنان به همراه خانواده هایشان در این تجمع شرکت کرده بودند.

در این تجمع معاون اداره کار استان لرستان حاضر شد و با تجمع کنندگان به صحبت پرداخت.

کارکنان شرکتی لرستان در هفته های گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. خواسته آنها علاوه بر طرح طبقه بندی مشاغل و تامین امنیت شغلی، بازگشت به کار همکارانی است که اخیرا بیکار شده اند.

در تجمع روز گذشته به تعدیلی ها وعده دادند که برای بازگشت به کار آنها تمهیداتی صورت خواهد گرفت.