پرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل پس از اعتصاب غذای شان

پرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل پس از اعتصاب غذای شان
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۷

کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل در ادامه تجمعات اعتراضیشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی،دست به تحصن واعتصاب غذا در مسجد میرزا علی‌اکبر این شهر زدند.
طول کشیدن اعتصاب غذا ونامساعد بودن حال تعدادی از کارگران اعتصابی موجب حضور اکیپ‌های درمانی و اورژانس در مسجد شد.
درچنین شرایطی وباحضور دادستان اردبیل درمحل،قرار بر این شد که طلب کارگران در 3 قسط تقسیم و پرداخت شود که قسط اول در حدود 850 میلیون تومان از مطالبات این کارگران پرداخت شده و کارگران به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
به گزارش تسنیم، حدود 100 نفر از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل که اخراج شده و مطالبات آن‌ها که سرجمع در حدود 3 میلیارد تومان است، به دنبال پرداخت نشدن مطالبات در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل اعتصاب غذا کرده بودند.
طول کشیدن اعتصاب غذا ونامساعد بودن حال تعدادی از کارگران اعتصابی موجب حضور اکیپ‌های درمانی و اورژانس در مسجد شد.
درچنین شرایطی وباحضور دادستان اردبیل درمحل،قرار بر این شد که طلب کارگران در 3 قسط تقسیم و پرداخت شود که قسط اول در حدود 850 میلیون تومان از مطالبات این کارگران پرداخت شده و کارگران به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
قابل یادآوری است که بنا به آخرین گزارش منتشره بقیه کارگران ذوب آهن اردبیل هم بدنبال تعطیلی کارخانه در وضعیت بلاتکلیفی از نظر شغلی ومعیشتی بسر می برند.