فراخوان به محكوميت اعدامهاي جنايتكارانه و طرد فاشيسم ديني از جامعه جهاني

۵۷ اعدام از ابتداي ماه ژوييه درايران
خانم مريم رجوي: افزايش اعدامهاي جمعي، تلاش مذبوحانه رژیم براي جلوگيري از قيامهاي مردمي است
فراخوان به محكوميت اعدامهاي جنايتكارانه و طرد فاشيسم ديني از جامعه جهاني
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران روند فزاينده اعدامهاي جمعي كه از ابتداي ژوييه (۱۰ تا ۲۱ تیر) دست کم به ۵۷ فقره بالغ مي شود، را تلاش مذبوحانه رژيم آخوندي براي مقابله با بالا گرفتن موج نارضايتي عمومي و ايجاد جو رعب و وحشت براي جلوگيري از گسترش قيامهاي مردمي توصيف كرد. وی عموم مردم به ويژه جوانان را به اعتراض به اين اعدامهاي خودسرانه و حمايت و همبستگي با خانواده هاي قربانيان فرا خواند.
خانم رجوي بر ضرورت اقدام فوري بين المللي در محكوميت اين اعدامهاي جنايتكارانه و مشروط كردن ادامه روابط با رژيم ايران به توقف اعدامها تأكيد كرد و خواستار طرد فاشيسم ديني حاكم از جامعه جهاني شد.
در روز ۲۱ تیر ۱۰ زندانی در زندانهای گوهردشت، مرکزی ارومیه و همدان اعدام شدند. برزو شیخی که در ارومیه اعدام شد، استاد دانشگاه ارومیه بود. وی در حالی حلق آويز شد که از بیماری روانی رنج می برد.
در روز۲۰تیر دو زندانی در زندان سمنان و در روز پیش از آن، دو زندانی در زندان گرگان و یک زندانی در مهاباد اعدام شدند. در روز ۱۸ تیر ۱۰ زندانی در زندان تایباد در استان خراسان رضوی و یک زندانی در زندان اراک اعدام شدند. اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه و یک زندانی ۳۲ ساله در زندان مرکزی رشت در ۱۷تیر از دیگر جنایتهای رژيم در هفته اخیر است. در فاصله ۱۰ تا ۱۴تیرماه نيز در مراغه، ارومیه، گوهردشت کرج، رشت، قائمشهر، اصفهان، زاهدان، زنجان، کرمان،سمنان و تربت حیدریه،‌ ۲۶زنداني اعدام شدند. قربانيان در تربت حيدريه در ملأ عام حلق آويز شدند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱تیر ۱۳۹۶ (۱۲ ژوییه ۲۰۱۷)