بیانیه ۱۷۱ نماینده خطاب به روحانی در لزوم استفاده از جوانان متخصص در کابینه دوازدهم

خانه ملت
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۱۷۱ نماینده خطاب به رئیس جمهور در خصوص لزوم ایجاد فرصت برای جوانان فرهیخته و متخصص در سطوح عالی مدیریت دولت دوازدهم را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 21 تیرماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه 171 نماینده خطاب به رئیس جمهور درخصوص لزوم ایجاد فرصت برای جوانان فرهیخته و متخصص در سطوح عالی مدیریت دولت دوازدهم را به شرح زیر قرائت کرد:

از جنابعالی خواستاریم که با دعوت و ایجاد حضور به جوانان فرهیخته و متخصص درکابینه و سطوح عالی مدیریت دولت دوازدهم موجبات برقراری عدالت نسلی، پویاسازی دولت و هموارسازی و پیشبرد مسیر توسعه را فراهم آورید که بی شک توسعه همه جانبه و پایدار جز با مشارکت مستقیم جوانان میسر نخواهد بود./

پایان پیام